موقعیت شما: صفحه اصلی
 

برای نمایش بهتر سایت  از مرورگر FireFox و یا Google Chrome استفاده نمایید.

برای نمایش بهتر سایت  از مرورگر FireFox و یا Google Chrome استفاده نمایید.

 

 كسی كه عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

 
چهارشنبه 29 مرداد 1393
 

Text/HTML