موقعیت شما: صفحه اصلی

برای نمایش بهتر سایت  از مرورگر FireFox و یا Google Chrome استفاده نمایید.

برای نمایش بهتر سایت  از مرورگر FireFox و یا Google Chrome استفاده نمایید.

 

 كسی كه عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

 
جمعه 05 ارديبهشت 1393