موقعیت شما: صفحه اصلی
 

 كسی كه عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

 
اخبار مهم
شرايط تخفيف و تفسيط بيمه شخص ثالث و بدنه اتومبيل
مجموعه دلفياريوم
بازنشستگان و وظيفه بگيران برق تهران كه از تامين اجتماعي حقوق مي‌گيرند و تا به حال نسبت به اعلام شماره حساب خود به منظور واريز كمك هزينه ماه مبارك رمضان اقدام ننموده اند به واحد درمان واقع در سعادت آباد مراجعه نمايند
براي مشاهده اطلاعيه مربوط به تحويل فاكتور كلاسهاي تابستاني به بخش اطلاعيه ها مراجعه فرماييد
تورهاي زيارتي و سياحتي ويژه بازنشستگان و وظيفه بگيران رسمي
نظر به اينكه از تاريخ اول تيرماه 93قرارداد بيمه تكميلي ايران،مجددا منعقد گرديده است،خواهشمند است در صورت تمايل به استفاده از آن،با كارت ملي و شناسنامه خود و وابستگان مربوط،حداكثر تا يازدهم مرداد سالجاري به واحد درمان مراجعه فرماييد
بسته سرگرمي قلعه سحرآميز
براي مشاهده اطلاعيه هاي تعاوني مصرف كاركنان برق تهران به بخش اطلاعيه ها مراجعه فرماييد
مسابقات جشنواره دهه فجر
تمرينات واليبال براي بازنشستگان و فرزندان تحت تكفل آنان
مجمع عمومي كانون بازنشستگان
كارت منزلت
كارتهاي تخفيف استخرو تورهاي زيارتي سياحتي با تخفيف مناسب
دوشنبه 04 خرداد 1394
 Text/HTML